VAN INSPIRATIE
TOT EN MET IMPLEMENTATIE

Inspiratie, advisering, coaching, verandermanagement:
met IDEALITER weet je zeker dat je kwaliteit in huis haalt!

CONTACT

GEMEENTE NISSEWAARD

De Toekomst van Burgerzaken

De gemeente Nissewaard heeft al ruim voordat de zogenaamde reisdocumentendip realiteit was ingezien dat het nodig was om anders te gaan werken binnen het team Burgerzaken. Een uitgebreid formatieplan en uitwerking voor een concrete organisatorische inbedding zijn onderdeel van mijn advies “De Toekomst van Burgerzaken”. Op basis van dit advies heeft Nissewaard het team inmiddels gereorganiseerd en opnieuw ingericht.

www.nissewaard.nl

GEMEENTE OSS

Omnichannel strategie

Hoe organiseer je jouw online dienstverlening als gemeente? En welke kanalen wil je daar wel én niet voor gebruiken? Deze vragen en meer zijn aanleiding geweest voor de gemeente Oss om mij te vragen een omnichannel strategie op te stellen. Geen uitgebreide papieren tijger, maar een praktische aanpak met concrete voorstellen.

www.oss.nl

GEMEENTE RUCPHEN

Visie op Dienstverlening

Rucphen heeft mij in 2015 gevraagd om hen hierover te adviseren en een gedragen visie op dienstverlening voor de komende jaren op te stellen. Geen uitgebreid document, maar een bondige, herkenbare en toepasbare visie die beklijft. Met gepaste trots kan ik stellen dat dit naar grote tevredenheid van mijn opdrachtgever is gelukt. Een daadwerkelijk door organisatie en bestuur gedragen visie, waarvan in 2019 nog geconcludeerd is dat deze ook de komende 5 jaar nog zeker van toepassing is!

www.rucphen.nl

GEMEENTE Bergen op Zoom

Interim management

Hoe zorgen we ervoor dat Burgerzaken en het KCC van onze organisatie toekomstbestendig(er) worden georganiseerd? Die vraag staat centraal in de veranderopdracht die ik als interim resultaatmanager meekreeg. Om daar concreet invulling aan te geven heb ik formatieberekeningen voor Burgerzaken en KCC opgesteld, op basis waarvan ik een concreet verbeterplan heb geschreven voor de directie. Het team in beweging krijgen was daarbij de belangrijkste uitdaging. En dat is gelukt.

www.bergenopzoom.nl

GEMEENTE BERNHEZE

Formatieplan Publieksdiensten

In haar visie op dienstverlening heeft de gemeente Bernheze aangegeven te staan voor een gewaardeerde dienstverlening aan haar inwoners met een persoonlijke benadering.  Deze visie heeft impact op de wijze waarop de gemeente haar dienstverlening organiseert en daarmee gevolgen voor de benodigde formatie op de kanalen telefonie, website en receptie. Deze kanalen zijn in Bernheze organisatorisch ondergebracht bij het Publiekscentrum.
Gemeente Bernheze heeft mij in het najaar van 2018 gevraagd om een formatieplan voor het Publiekscentrum op te stellen. Dit formatieplan is vervolgens gebruikt als onderlegger voor de doorontwikkeling van het team.

www.bernheze.org

TRAINING DE TOEKOMST BEGINT NU

RUIM 800 AMBTENAREN GETRAIND

In de afgelopen drie jaar heb ik, samen met mijn compagnon Arthur Dallau, ruim 800 ambtenaren mogen trainen in het omgaan met verandering. In drie dagdelen hebben wij medewerkers van afdelingen Burgerzaken en KCC meegenomen in actuele en toekomstige ontwikkelingen. Om hen te inspireren, inzicht te verschaffen en te activeren om zelf actief keuzes te maken in hun loopbaan. En daarmee hun toegevoegde waarde voor de organisatie nog verder te vergroten. 

PRIJSWINNENDE APP LARS

COMPUTABLE AWARD 2015

Winnaar van de Computable Award 2015 in de categorie ICT-project van het jaar in het Onderwijs!
 
Het jury-oordeel:
“Zo komen innovaties tot stand! Een vader heeft zijn twijfels bij het taxivervoer voor zijn zoon die 20 km verder op een school voor speciaal onderwijs zit. Het taxibusje is vaak leeg en dat betekent weinig sociale contacten voor zijn zoon. Op de route naar school wonen wellicht nog meer kinderen. Waarom niet een eigen dienst opzetten waarbij ouders via een simpele app hun kinderen kunnen aanmelden voor een ritje naar school op juist naar huis. Een Uber voor leerlingen.”

Volg IDEALITER op LINKEDIN

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Bedrijfsgegevens

IDEALITER
Het Lint 27
4691 DK Tholen

KVK:  51247887
BTW: NL001732586B34

Aanmelden